RFID Zamanlama Çözümleri:
Koşu-bisiklet-oryantiring & Multi sport zaman tutma hizmetleri +
kurum ve markalar için katma değerli RFID uygulamaları

RFID Timing Solutions:
Race timing for running, cycling, orienteering & multi sport +
Plus innovative corporate & brand marketing RFID applications

Akatlar, Cebeci Cad No:29
Beşiktaş 34335, Istanbul, Türkiye
T : +90 212 2817975 - F : +90 212 325 0702
info@plustiming.com